Обществен съвет

Обществен съвет
Февруари28

Обществен съвет

Уважаеми родители, на 10.03.2020 година от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ №66 “Елица“.

Дневен ред:

  1. Анализ на работата на детската градина за първото полугодие
  2. Отчет Коледен базар
  3. Отчет средва от ДОД
  4. Разгреждане и осъждане на календара на дейностите в детската градина до края на учебната година