Общестевен съвет на ДГ№66 „Елица“

Общестевен съвет на ДГ№66 „Елица“
Октомври18

Общестевен съвет на ДГ№66 „Елица“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Елица“ Ви кани на събрание на представители в обществения съвет към детската градина.

Събранието ще се проведе на 27.10.2021 г. от 17.00 часа, в музикалния салон на детската градина /при промяна на обстоятелствата срещата ще се осъществи в електронна среда/, при следния дневен ред:

  1. Избор на председател и членове на ОС
  2. Отчет на директора за работата на детската градина от началото на учебната година до месец октомври 2021 г.
  3. Обсъждане въпроси свързани с противоепидемичните мерки
  4. Обсъждане на въпроси с провеждането на ДОД 
  5. Приходи ДОД и предложение за разходването им.
  6. План за работа с родители – дейности по празничния календар
  7. Дейности по проектите на международно и национално ниво – „Роботика срещу насилие“, „Атмосфера бъдеще“, „Out of the net“, „Успяваме заедно“ МОН, предстоящ на Столична община „Календар на здравето“
  8. Други