Kahoot по безопасност на движението

Kahoot по безопасност на движението
Декември11

Kahoot по безопасност на движението

На 23.11.23г в музикалния салон на ДГ66 "Елица" с група "Слънчице", с учители П. Костова и Е. Чакърова се проведе Kahoot по безопасност на движението, заедно с деца и родители. Kahoot e oбразователно приложение, в което се създават и решават викторини, които повишават ангажираността, чрез заложените елементи на играта. След което всички заедно преминаха към забавни игри свързани с БДП разделени на два отбора. Жури за следене на резултатите бяха двама от родителите. Всички заедно се забавляваха и се справиха с всяка една нова задача.