Екскурзия „Конна езда“

Екскурзия „Конна езда“
Юни12

Екскурзия „Конна езда“

Приключения и забавления, познавателен и много емоционалeн дeн беше 9 юни за децата от ДГ№66 „Елица“ – конна езда, Денрариума иТелевизионната кула. Конната езда се проведе от професионални инструктори на Конна база Хан Аспарух. Дендрариума- разучаване видове маркировка, преминаване по пътеката за незрящи хора – разберахме как те се ориентират и как разбират пред какво дърво се намират, азбуката на незрящите хора, разглеждане на различни раститения и дървета, игри, скаутско събрание.