Декларация информирано съгласие

Декларация информирано съгласие
Януари02

Декларация информирано съгласие

Уважаеми родители, отностно възобновяване присъствените занимания на ДГ №66 “Елица“ от 04.01.2021 година, моля попълнете и донесете декларация информирано съгласие за липса на контакт на детето със заразно болен. При невъзможност за предварително попълване, същата ще ви бъде предоставена при първото посещение на детето. За изтегляне на информирано съгласие ТУК.