Съобщения

Съобщение
Март26

Съобщение

Уважаеми родители,

Виж повече
Проблем със сайта на ДГ №66 “Елица“
Февруари28

Проблем със сайта на ДГ №66 “Елица“

Уважаеми потребители на сайта на ДГ№66 “Елица“,

Виж повече
Обществен съвет
Февруари28

Обществен съвет

Уважаеми родители, на 10.03.2020 година от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ №66 “Елица“.

Виж повече
Родителска среща
Февруари11

Родителска среща

Уважаеми родители,

Виж повече
Възобновяване на учебния процес
Февруари10

Възобновяване на учебния процес

Уважаеми родители,

 

Виж повече
Съобщение вредни емисии
Януари22

Съобщение вредни емисии

Уважаеми родители, във връзка с ДИРЕКТИВА (ЕС)2016/2284 НА

Виж повече
Събрание на Обществен съвет
Ноември12

Събрание на Обществен съвет

Уважаеми родители,

Виж повече
Обявление за схема “Училищен плод“ и “Училищно мляко“
Септември30

Обявление за схема “Училищен плод“ и “Училищно мляко“

ДГ №66 “Елица“ стартира обявление за набиране на предложения

Виж повече