Съобщения

Съобщение
Май03

Съобщение

Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение ТУК.

Виж повече
Заплащане на такси в ДГ№66 “Елица“
Април23

Заплащане на такси в ДГ№66 “Елица“

Уважаеми родители, заплащането на такси ще бъде възможно след отпадане извънредното положение. При промяна ще бъдете уведомени своевременно.

Виж повече
Съобщение
Април03

Съобщение

Уважаеми родители,

Виж повече
Съобщение
Март26

Съобщение

Уважаеми родители,

Виж повече
Проблем със сайта на ДГ №66 “Елица“
Февруари28

Проблем със сайта на ДГ №66 “Елица“

Уважаеми потребители на сайта на ДГ№66 “Елица“,

Виж повече
Обществен съвет
Февруари28

Обществен съвет

Уважаеми родители, на 10.03.2020 година от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ №66 “Елица“.

Виж повече
Родителска среща
Февруари11

Родителска среща

Уважаеми родители,

Виж повече
Възобновяване на учебния процес
Февруари10

Възобновяване на учебния процес

Уважаеми родители,

 

Виж повече