Съобщения

Протокол обществен съвет
Октомври29

Протокол обществен съвет

Уважаеми родители,

Виж повече
Обществен съвет
Октомври29

Обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Виж повече
До родителите
Октомври01

До родителите

Уважаеми родители,

Виж повече
Родителска среща в ДГ №66 “Елица“
Септември14

Родителска среща в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, родителските срещи в ДГ №66 “Елица“

Виж повече
Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“
Септември02

Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, с повече яснота обръщаме на вашето внимание следната информация относно медицинските документи:

Виж повече