Безопасно движение по пътищата в група "Мечо Пух" през платформа Kahoot

  • Начало
  • Новини
  • Безопасно движение по пътищата в група "Мечо Пух" през платформа Kahoot
Безопасно движение по пътищата в група
Октомври20

Безопасно движение по пътищата в група "Мечо Пух" през платформа Kahoot

През месец Октомври, децата от 3-та група "Мечо Пух" се запознаха с учебната платформа "Kahoot", като използваха за нея таблетите. Темата, по която бяха задавани въпроси е "Безопасно движение по пътищата".

Децата работиха на отбори, като взеха участие всички. Представянето им бе отлично - първи сблъсъци с технологията "таблет" с учебна цел.

Те възприеха игрите с голям интерес и се забавляваха, като очакваха класирането с нетърпение.