Анкетно проучване за родители

Анкетно проучване за родители
Декември14

Анкетно проучване за родители

Благодарим на родителите, участвали в анкетното проучване на ДГ№66 "Елица". Изследвани са 116 родители за инициирането на Коледния благотворителен базар в детската градина.

В обобщение на резултатите можем да кажем, че подобни благотворителни инициативи се смятат единодушно за възпитаващи взаимопомощ у децата. Мотивацията за участие може да се подобри именно с организирането на подобни мероприятия. 

Относно организацията на Коледния благотворителен базар, както и Вашата готовност да се включвате и в бъдеще, можем да обобщим, че 98% от анкетираните родители споделят  удовлетвореност и с радост биха се отзовали в подобни инициативи.