Адаптация на децата в група “Пинокио“ и “Жълто пате“

  • Начало
  • Новини
  • Адаптация на децата в група “Пинокио“ и “Жълто пате“
Адаптация на децата в група “Пинокио“ и “Жълто пате“
Ноември24

Адаптация на децата в група “Пинокио“ и “Жълто пате“

Доверието между възрастните, които се грижат за детето, е здрава основа за неговото възпитание. В ДГ №66 “Елица“ взаимоотношенията родител - учител са открити и ясни, за да растат нашите деца спокойни и щастливи.

В деня на отворените врати родители на децата от група “Пинокио“ и “ Жълто пате“ посетиха детската градина и прекараха един ден  с малчуганите. Родителите четоха приказки, участваха активно в живота на децата в групите, както и оказаха съдействие на сестрите и педагозите.

Яслена група "Жълто пате"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Първа група "Пинокио"