Адаптация на децата от яслена група за 2023/2024 учебна година към ДГ№66 „Елица“

  • Начало
  • Новини
  • Адаптация на децата от яслена група за 2023/2024 учебна година към ДГ№66 „Елица“
Адаптация на децата от яслена група за 2023/2024 учебна година към ДГ№66 „Елица“
Юни19

Адаптация на децата от яслена група за 2023/2024 учебна година към ДГ№66 „Елица“

ДГ№66 „Елица“ прилага адаптационен модел, който е част от Правилника за дейността на детската градина и е формулиран: „Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина“. Адаптирането е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители. Програмата е съобразена с психологическите, физиологичните и социални особености на децата в тази възраст и представлява модел на взаимодействие на детската градина и семейството в този труден за детето период. Взаимодействието детска градина –семейство е да помогне в изграждането на взаимоотношения между децата, родителите и персонала в детската градина. Важно е да бъдат изградени отношения, които създават усещане за комфорт, увереност, взаимно уважение и взаимопомощ. На 7.06.2023 година в двора на детската градина се състоя среща на децата от яслена група за 2023/2024 учебна година и техните родители. Обособено бе място с играчки и детски съорежения за игра. Родителите бяха подпомогнати с насоки за по-лесна адаптация на техните деца.