16 ноември – Международен ден на толерантността

16 ноември – Международен ден на толерантността
Ноември25

16 ноември – Международен ден на толерантността

ДГ№66 „Елица“ и тази година отбеляза 16 ноември – Международен ден на толерантността. Възпитанието в толерантност е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. Празникът бе отбелязан с изложба от детски рисунки в музикалния салон За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието!  

Да бъдем по-добри!