Тържествена церемония по награждаване на колегията на ДГ 66 "Елица"

  • Начало
  • Новини
  • Тържествена церемония по награждаване на колегията на ДГ 66 "Елица"
Тържествена церемония по награждаване на колегията на ДГ 66
Юни19

Тържествена церемония по награждаване на колегията на ДГ 66 "Елица"

На 04.06.2019 година в ДГ66 "Елица" се състоя тържествена церемония по награждаване на педагогически и непедагогически персонал на образователното заведение. Директорът на детската градина, г-жа Светла Лазарова, поздрави колегията за постиженията и иновациите в образователно-възпитателния процес, за добрата екипна работа в проектите, за отговорността и всеотдайността във работата с деца и родители и професионализма, проявен през изминалата учебна година.