Спортен празник на децата от ДГ №66 "Елица - "Европейска седмица на спорта"

  • Начало
  • Новини
  • Спортен празник на децата от ДГ №66 "Елица - "Европейска седмица на спорта"
Спортен празник на децата от ДГ №66
Септември30

Спортен празник на децата от ДГ №66 "Елица - "Европейска седмица на спорта"

     На 27-ми септември се проведе спортен празник под наслов "Пазя семейството си на пътя",където си припомнихме как да пазим себе си и семейството си на пътя, като преговорихме правилата за безопасно движение по пътищата - в колата, в автобуса и на улицата.

    Чрез различни игри, беседи и забавления, беше включен и отбелязан в "Европейска седмица на спорта" на територията на ДГ "Елица".Децата от всички възрастови групи, заедно със своите учители, проведоха спортни игри и забавления .