Семинар с родители на ДГ №66 “Елица“

Семинар с родители на ДГ №66 “Елица“
Октомври01

Семинар с родители на ДГ №66 “Елица“

На 19.09.2019 година се проведе семинар на родителите на децата от ДГ №66 “Елица“ с психолога на детската градина Натали Досева, с презентация на тема “Адаптация на децата от 0 до 3 годишна възраст. На родителите им бяха предоставени модели за по-успешно адаптиране към новите условия и среда на децата. Призовани бяха да подкрепят децата, да уважават тяхната личност, емоционални преживявания и възрастови кризи.

Родителите се запознаха как да прилагат режима от детската градина в домашни условия, за да може по-бързо да привикнат децата към новите изисквания и начин на живот, как да поощряват и да търсят съдействие, когато възникнат въпроси или опасения, свързани с развитието на детето.

Семинарът протече като дискусия, родителите имаха възможност да задават въпроси, за да бъдат по-информирани и по-сигурни в бъдещето на децата си.