Съобщение "Вредни емисии"

Съобщение
Декември20

Съобщение "Вредни емисии"

Уважаеми родители, 

Уведомаваме Ви, че МОН издаде заповед №РД 09-3946/19.12.2018 година за предприемане на действия за намаляване риска от вредни последици за здравето на деца и ученици във връзка с прогнозните критични стойности на емисии от вредни вещества във въздуха над допустимите стойности. По повод този документ по преценка на родителите, деца, които страдат от хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини /за повече информация ТУК/.