Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Членове на Обществения съвет:

   – г-жа Стефка Ризова – зам.кмет на образованието на Район Панчарево

   – г-жа Десислава Кирова –  старши експерт към район Панчарво и резервен членна финансиращия орган

   – г-н С. Симов – секретар на Съвета за “Безопасно движение на децата“ към Столична Община

   – г-жа  Росица Астакова – председател

   – г-жа Венера Стефанова – член

   – г-жа Искра Ружова – член

   – г-жа Христина Вакарелийска – член

   – г-жа Иванка Андонова – резервен член

   – г-жа Деница Микулашева – резервен член

   – г-жа Елена Ярлбо – резервен член