Проект "Mov-up"

Проект
Март30

Проект "Mov-up"

На 19.03.2019 година в ДГ "Елица" се състоя среща на българските парньори в проект "Mov-up – Ранно детско образование-изграждане на устойчиво развитие, мотивация и ценностна парадигма за живота " детски градини и училища от София, Видин, Хасково, Стара Загора, Кюстендил.  Координатор на проекта е Иглика Ангелова, дългогодишен партньор на детската градина. Темата на срещата бе "Съвременни ценности – колективно благо и индивидуален избор".

Образователният увод стартира с игра "Лабиринт на ценности" в търсене на "съкровища-думи", скрити при децата в занималните на детската градина. Всяка възрастова група бе подготвила изненада за гостите. Група "Слънчице" и "Пчелица" представиха своя пролетен тапет, в група "Калинка" – игра "Парашут", група "Синчец" – умения в "Мейки мейки" и група "Мечо Пух" – игра "Да построим кула". Мероприятието продължи с педагогически четения и споделяне на практики от работата с децата за осъществяване целите на проекта. В края на събитието предложихме на гостите анкета под форма на игра чрез приложението "Кахут".