"Поход на книгата"

Март22

"Поход на книгата"

От 15.03.2019г. стартира нова инициатива на ДГ №66 "Елица", наречена "Пътят на книгата". Всеки петък от седмицата децата ще избират книжка от библиотеката на групата, която ще вземе в къщи в своята специална торбичка и с помоща на своите родители ще се запознае с историите в нея. 
Книжките ще се връщат в понеделник и децата ще разказват впечатленията си на своите другарчета. Идеята, която влагат педагозите от детската градина в това начинание е в децата да се развие любознателност, уважение и любов към четенето.