ТАКСИ

ТАКСИ

ТАКСИ

Уважаеми родители, таксите за детската градина може да заплатите всеки месец от 1-во до 10-то число на месеца от 07.30 до 09.00 часа, както следва:

  • информация на месечни такси за детска градина: тук 
  • информация за месечни такси за педагогически дейности, които не са дейности на ДГ: тук