Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности

Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности
Май03

Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности

ДГ66 "Елица" обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година. За повече информация на телефон 02/9923146, в канцеларията на детската градина и ТУК.