Обучение на помощник-възпитатели от ДГ №66 "Елица"

Обучение на помощник-възпитатели от ДГ №66
Април06

Обучение на помощник-възпитатели от ДГ №66 "Елица"

Динамично развиващия се сектор на образованието налага постояно повишаване на професионалната компетентност на служителите за обучение и възпитание на деца в детските градини. В тази посока на 15.03.2019 година помощник-възпитатели от ДГ №66 "Елица"  взеха участие в обучителен курс, организиран от Център за професионално обучение в град София. Темата, на която присъстваха за повишване на квалификацията на колегите от детското заведение бе "Възпитание в детска възраст".