Обществен съвет и родителски актив

Обществен съвет и родителски актив
Март29

Обществен съвет и родителски актив

Уважаеми родители, на 03.04.2019 година от 17.00 часа в интерактивната зала ще се проведе среща на родителите от Обществения съвет и родителския актив. Дневният ред изисква обсъждане и определяне допълнителните дейности, които ще се предлагат в ДГ №66 "Елица".