Конкурс за допълнителни образователни дейности в ДГ №66 "Елица"