Съобщения

Родителска среща в ДГ №66 “Елица“
Септември14

Родителска среща в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, родителските срещи в ДГ №66 “Елица“

Виж повече
Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“
Септември02

Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, с повече яснота обръщаме на вашето внимание следната информация относно медицинските документи:

Виж повече
Съобщение такси
Май12

Съобщение такси

Уважаеми родители,

Виж повече
Съобщение
Май03

Съобщение

Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение ТУК.

Виж повече
Заплащане на такси в ДГ№66 “Елица“
Април23

Заплащане на такси в ДГ№66 “Елица“

Уважаеми родители, заплащането на такси ще бъде възможно след отпадане извънредното положение. При промяна ще бъдете уведомени своевременно.

Виж повече
Съобщение
Април03

Съобщение

Уважаеми родители,

Виж повече